Thomas Edison

The story of Nikola Tesla

Nikola Tesla vs Thomas Edison - 
http://theoatmeal.com/comics/tesla